Prof. Maciej Świątkowski: Zmieniony statut UMK to SKANDAL! ZAMACH na autonomię Collegium Medicum!

0
468

     Tuż przed świętami senat UMK miał przegłosować zmiany w statucie uczelni. Niekorzystne dla Collegium Medicum i pozbawiające dawną bydgoską Akademię Medyczną (przyłączoną w 2004 r do UMK w Toruniu) resztek autonomii. Tak uważają pracownicy CM UMK (reprezentowani przez związkowców) oraz bydgoscy radni. Ogrom protestów i apeli, kierowanych do rektora UMK prof. Andrzeja Sokali spowodował, że głosowanie nad projektem nowego statutu odłożono. To już druga przymiarka władz UMK do radykalnych zmian w funkcjonowaniu uczelni. Pierwszą (z 2019 r) też oprotestowano. Nie obyło się bez ofiar. Z funkcją dziekana wydziału lekarskiego musiała się pożegnać bydgoszczanka prof. Katarzyna Pawlak – Osińska, która skrytykowała zmiany w statucie UMK, nazywając je „pogrzebem samodzielności Collegium Medicum”. A także torunianin prof. Wojciech Polak, kierujący Katedrą Bezpieczeństwa Wewnętrznego za słowa: „Przyjęcie tego statutu oznaczać będzie, że staniemy się prowincjonalną uczelnią, zarządzaną mniej więcej tak jak jednostka wojskowa”. Za odwagę w mówieniu niewygodnej prawdy musiał się też pożegnać z CM UMK nasz dzisiejszy rozmówca prof. Maciej Świątkowski. – Rektor pozbył się mnie podstępem… – mówi nam profesor i zdradza szczegóły. Poznajemy kulisy uczelnianych rozgrywek oraz konsekwencje „legalnych podsłuchów” w senacie UMK . Rozmawiamy o planach i wizji stworzenia w Bydgoszczy samodzielnej, niezależnej od Torunia uczelni medycznej. 

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy, a jej uzupełnieniem są dokument: apele związkowców CM UMK i bydgoskich radnych do JM Rektora UMK Andrzeja Sokali oraz komunikat prasowy rzecznka tej uczelni:

 

Apel bydgoskich radnych do Rektora UMK prof. Andrzeja Sokali

(…) „ Z wielkim niepokojem o losy bydgoskiej uczelni medycznej i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela patrzymy na nowe poczynania rektora, związane ze zmianą statutu UMK oraz realizacją wniosków uczelnianej komisji ds. szpitali uniwersyteckich. Wprowadzane przez rektora UMK następujące zmiany w statucie likwidują resztki autonomii CM:

– funkcję Rady CM z koordynującej pracę trzech wydziałów stanowiących CM sprowadza się do funkcji opiniującej

– pracownicy CM nie będą mieli wpływu na wybór „swojego prorektora ds. CM”,

– osłabia działalność naukową i ciągłość kierowania katedrami klinicznymi

– centralizuje już i tak nadmierną władzę rektora poprzez zmianę systemu głosowań, w tym na członków senatu uniwersytetu i powoływania na funkcję pracowników naukowych,

– w miejsce stosunku pracy wprowadza powoływanie na stanowiska pracowników administracji CM.

Informacje dochodzące ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela też budzą nasz niepokój ze względu na brak ogłoszenia konkursu na dyrektora tej jednostki ochrony zdrowia w związku z zakończeniem pracy z końcem roku obecnej Pani Dyrektor. Ewentualne powierzenie obowiązków dyrektora Szpitala nr 2 im. dr. Jana Biziela aktualnemu dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza spowoduje realizację celów wyznaczonych w programie restrukturyzacji szpitali, który wzbudził głośne protesty pracowników obu szpitali uniwersyteckich i był podstawą do zmian ustawowych przyjętych przez Sejm RP.

Apelujemy do Pana Rektora o zaprzestanie obecnych działań osłabiających CM i szpitale uniwersyteckie zlokalizowane w Bydgoszczy. Chcemy zakomunikować, że władze samorządowe Bydgoszczy podejmą wszystkie kroki, aby zapobiec zniknięciu Bydgoszczy z mapy uniwersyteckich ośrodków naukowo – dydaktycznych w zakresie dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki farmaceutyczne”

Apel Związku Zawodowego Pracowników Collegium Medicum do JM Rektora UMK

Aby móc się wypowiedzieć na temat projektu nowego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (obecny został uchwalony w kwietniu 2019 roku), bezwzględnie WSZYSCY PRACOWNICY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU I COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY powinni być zapoznani z jego treścią. Forsowanie nowych zapisów na siłę jest ze szkodą dla Uczelni. Należy pamiętać, że Uniwersytet składający się z dwóch części bydgoskiej i toruńskiej (w związku z połączeniem w 2004 roku ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy i UMK w Toruniu) tworzą ludzie, którym należy się SZACUNEK, a jeżeli tego szacunku nie ma z samej góry – od rektora, kanclerza czy też kwestora, to w drugą stronę też nie będzie.

Szacunek pracowników będzie procentował zaufaniem, a w tej chwili tego zaufania nie ma. Zaufanie można raz pozyskać i raz utracić, a swoimi działaniami obecny rektor jak i kanclerz to zaufanie utracili. Pytanie kto rządzi w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – kanclerz czy rektor? To jest tylko pytanie retoryczne. Uniwersytet to nie jest czyjkolwiek prywatny folwark i powinno się nim umiejętnie zarządzać, a nie rozgrywać, zaś wszystkich pracowników uniwersytetu traktować z należytym szacunkiem, a nie przedmiotowo i jako wrogów. Statut tworzymy na lata, a nie co chwilę będą wprowadzane zmiany, tak jak jest to w przypadku wielu aktów prawnych tworzonych obecnie w UMK!

W roku 2019 podczas tworzenia wówczas obecnie obowiązującego Statutu Uczelni wyrażaliśmy swoje uwagi także w imieniu pracowników. Tylko nieliczne zostały zapisane w formie jeszcze obecnie obowiązującej. Przez to – mimo wszystko – pewna autonomia CM została zachowana. Obecnie dla Władzy Rektorskiej, jak można odczuć, także nie liczy się rozwój Collegium Medicum i ludzie w nim pracujący, ale przede wszystkim majątek wniesiony do UMK w roku 2005.

(…) Oczekujemy, by dyskusje nad projektem Statutu UMK były jawne i z poszanowaniem zasad.

Corrumpit potentiam, et potentia absoluta corrumpit absolute. Superbia et ante ruinam graditur.”

Komunikat rzecznika prasowego UMK

Zespół doradczy ds. szpitali uniwersyteckich przekazał rektorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika raport, w którym stwierdzono, że najlepszą formą optymalizacji bazy klinicznej UMK będzie połączenie uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej poprzez utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Collegium Medicum łączącego oba szpitale. Zespół zarekomendował odstąpienie od likwidacji, łączenia lub przenoszenia istniejących obecnie klinik.

Powołany przez rektora UMK zespół pracował od 1 września 2022 r. W jego skład weszło 14 osób, w tym 7 pracowników Collegium Medicum, przedstawiciel zarządu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza, 2 przedstawicieli Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela, 3 pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz kanclerz UMK. W pracach zespołu uczestniczyli również dyrektorzy finansowi obu szpitali uniwersyteckich oraz zapraszani kierownicy klinik. Wpływ ewentualnych zmian na dydaktykę i naukę konsultowano z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie UMK w tym zakresie.

Po przeprowadzeniu prac analitycznych i dyskusjach zespół podkreśla, że najlepszą formą optymalizacji bazy klinicznej, dla której UMK jest podmiotem tworzącym, będzie połączenie uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej poprzez utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Collegium Medicum UMK, w ramach którego funkcjonowałyby dwa zakłady lecznicze: Szpital im. dr. A. Jurasza i Szpital im. dr. J. Biziela.

Za najistotniejsze argumenty przemawiające za powstaniem Centrum zespół uznał m.in.:

 • koordynację rozwoju obu ośrodków w zakresie profilowania klinik pod kątem realizacji procedur unikatowych oraz w zakresie zakupu sprzętu o dużej wartości,

 • utworzenie uniwersyteckich, specjalistycznych centrów medycznych,

 • możliwość rozwoju świadczeń nielimitowanych,

 • prowadzenie jednolitej polityki inwestycyjnej szpitali uniwersyteckich, która wzmocni sytuację finansową i dostosuje wyposażenie do potrzeb,

 • usprawnienie organizacji praktyk studenckich i dydaktyki,

 • wprowadzenie jednolitej organizacji i wewnętrznych aktów normatywnych, które spowodują równe traktowanie pracowników UMK zatrudnionych obecnie w dwóch szpitalach uniwersyteckich,

 • usprawnienie procesów decyzyjnych i zarządczych oraz uproszczenie struktur administracyjnych.

Zespół wypracował szereg zaleceń, które winny być wzięte pod uwagę w procesie powołania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Należą do nich:

 • odstąpienie od likwidacji, przenoszenia lub połączenia tożsamych klinik działających w obu szpitalach uniwersyteckich,

 • utrzymanie dwóch równorzędnych stanowisk zarządczych ds. lecznictwa, po jednym w każdej lokalizacji, oraz utworzenie organu opiniodawczo-doradczego dyrektora Centrum,

 • ustalenie równej reprezentacji pracowników obu istniejących obecnie szpitali w Radzie Collegium Medicum,

 • poprawę koordynacji zajęć klinicznych oraz poszukiwanie możliwości poszerzania bazy klinicznej.

Zespół rekomenduje, by tworzenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Collegium Medicum przeprowadzić w sposób, który wykorzysta naturalne zwolnienia i odejścia z pracy, kształtujące się w obu szpitalach na poziomie kilkudziesięciu osób rocznie.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj